| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Obowiązki pracodawcy w zakresie medycyny pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie medycyny pracy

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę liczne obowiązki związane z ochroną zdrowia pracowników. Jednym z nich jest kierowanie pracowników na badania lekarskie. W tym celu pracodawca musi zawrzeć umowę o współpracy z wybraną jednostką służby medycyny pracy.

Raz na kilka lat

Badaniom okresowym podlega każdy pracownik. O zakresie i częstotliwości badań profilaktycznych decyduje lekarz przeprowadzający te badania, opierając się na wskazówkach metodycznych załączonych do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Lekarz ten może jednak, jeżeli uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy czy pracownika, rozszerzyć zakres badań o specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, które są częścią badania profilaktycznego.

Lekarz prowadzący badania profilaktyczne może także wyznaczyć krótszy termin do przeprowadzenia kolejnego badania niż zostało to określone we wskazówkach metodycznych.

Umowa o świadczenie usług medycznych

Badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Decyzję w sprawie wyboru jednostki pracodawca podejmuje w porozumieniu z przedstawicielami pracowników – zakładową organizacją związkową, a przypadku jej braku z przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób przyjęty w danej firmie.

Umowę można zawrzeć z:

 • ZOZ tworzonym i utrzymywanym w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • jednostką organizacyjną ZOZ wydzieloną w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • lekarzem wykonującym indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonującym zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej

Zgodnie z artykułem 12 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 ze zm.) umowa powinna określać w szczególności:

 • strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy,
 • zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zobowiązuje pracodawcę Kodeks pracy, omawiana ustawa oraz przepisy wydane na ich podstawie,
 • warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych (sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych),
 • sposób kontrolowania przez pracodawcę wykonywania postanowień umowy,
 • ● wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych,
 • ● dopuszczalność zlecania przez jednostkę służby medycyny pracy wykonywania niektórych świadczeń (w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich) zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,
 • okres, na który została zawarta umowa, przy czym okres ten nie może być krótszy niż rok,
 • sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 • tryb rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy.

Ważnym elementem umowy jest także określenie obowiązków pracodawcy wobec jednostki medycyny pracy, dotyczących:

 • przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
 • zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
 • zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
 • udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

O ewentualnym niewypełnianiu przez pracodawcę tych obowiązków jednostka medycyny pracy informuje Państwową Inspekcję Pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK