| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Czy opłaca się być św. Mikołajem?

Czy opłaca się być św. Mikołajem?

Takie pytanie często zadają sobie osoby, na których biurko trafiają prośby o wsparcie od organizacji charytatywnych. Angażując się w działalność dobroczynną, firma oprócz satysfakcji i kształtowania swojego pozytywnego wizerunku może również odnieść konkretne korzyści finansowe.

UWAGA

Od 2008 r. odliczeniom podlegają także darowizny na organizacje działające w innych krajach Unii Europejskiej. Warunkiem skorzystania z ulgi jest możliwość udokumentowania przez darczyńcę faktu, że przekazane przez niego środki zostały wykorzystane na wyżej wymienione cele. W praktyce sprowadza się to do podpisania z obdarowanym podmiotem umowy darowizny, w której strony określą cel darowizny. W umowie powinno znaleźć się też oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, a pieniądze powinny być przekazane na konto bankowe.

Cele pożytku publicznego

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

3. Działalność charytatywna.

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

13. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

14. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

16. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

17. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

20. Ratownictwo i ochrona ludności.

21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

22. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

23. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

24. Promocja i organizacja wolontariatu.

25. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

 

PRZYPISY

1Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

2Ustawa o 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.).

3Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

koordynator w Fundacji Świętego Mikołaja

Źródło:

INFOR
Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK