| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Zagraniczne transfery pracowników

Zagraniczne transfery pracowników

Decyzja firmy o oddelegowaniu pracownika do pracy w innym kraju może być podyktowana potrzebą biznesową, wymogami korporacyjnymi, czy też chęcią wysłania zatrudnionego, by zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie na gruncie międzynarodowym. W jaki sposób efektywnie zarządzać takimi pracownikami? Jaką formę prawną może mieć wykonywanie pracy za granicą? Jakie świadczenia można zaproponować pracownikom na czas oddelegowania?

Nie zawsze możemy w przedsiębiorstwie poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi przygotowaniu się do całego procesu związanego z delegowaniem pracowników, tak aby przyniósł on założone, pozytywne skutki dla biznesu oraz satysfakcję delegowanych pracowników. Rozwiązaniem może być wdrożenie odpowiednich procedur i jednolitej firmowej polityki oddelegowań, która znacznie ułatwi pracodawcy i pracownikowi podejmowanie szybkich decyzji dotyczących warunków delegowania. Ponadto może zaoszczędzić zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi wielu kłopotów, jakie mogą pojawić się w trakcie oddelegowania za granicę, czy też zminimalizować potencjalne ryzyka prawnopodatkowe i ubezpieczeniowe.

Analiza potrzeb

Świadome zarządzanie międzynarodowym transferem kadry pracowniczej poprzez wprowadzenie i stosowanie jednolitej polityki wewnętrznej w tym zakresie jest wskazane i bardzo korzystne dla firmy oraz jej pracowników. Opracowanie takiej polityki powinno zostać poprzedzone analizą bieżących potrzeb, planów oraz oczekiwań firmy i może obejmować:

  • formy międzynarodowych oddelegowań pracowników, które w największym stopniu będą odpowiadały potrzebom firmy (np. oddelegowanie długoterminowe czy krótkoterminowe);
  • struktury wynagradzania oddelegowanych pracowników (np. wynagradzanie na podstawie polskiej lub zagranicznej umowy o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia);
  • ustalenie pakietu wynagrodzenia, jakie dany pracownik miałby otrzymywać za pracę świadczoną za granicą (wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie dodatkowe, premie, świadczenia wypłacane w związku z oddelegowaniem itd.);
  • podział obowiązków administracyjnych oraz kosztów oddelegowań pomiędzy spółką macierzystą a przyjmującą;
  • inne zagadnienia prawnopodatkowe dotyczące oddelegowania (np. legalizacja pracy i pobytu, zasady podlegania podatkom dochodowym oraz ubezpieczeniom społecznym).

Scenariusze pracy

Polscy pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki za granicą według kilku scenariuszy:

  • oddelegowanie z utrzymaniem zatrudnienia w Polsce, które może wiązać się z takimi formami delegowania, jak: podróż służbowa, zatrudnienie w celu oddelegowania do pracy za granicą, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy;
  • zatrudnienie pracownika w państwie goszczącym, zakładające rozwiązanie umowy o pracę lub udzielenie urlopu bezpłatnego w Polsce z jednoczesnym zawarciem umowy z pracodawcą zagranicznym;
  • kontynuacja zatrudnienia u polskiego pracodawcy i jednoczesne podpisanie kontraktu z firmą zagraniczną.

Wybór jednej ze wskazanych form prawnych będzie miał wpływ, m.in. na to, w którym kraju, tj. w Polsce czy za granicą, osoba będzie podlegała opodatkowaniu i ubezpieczeniom społecznym, jak również na zakres obowiązków informacyjnych i płatniczych pracownika oraz jego polskiego pracodawcy.

Dodatkowo oddelegowanie pracownika do świadczenia pracy na rzecz firmy mającej swoją siedzibę za granicą powinno być zawarte w odpowiednim porozumieniu pomiędzy podmiotem wysyłającym a przyjmującym pracowników. Takie porozumienie może określać cel i okres oddelegowania czy też stronę, która ostatecznie poniesie poszczególne koszty takiego oddelegowania.

Pracownikowi w podróży służbowej przysługują diety i inne należności na pokrycie kosztów związanych z taką podróżą. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych dotyczących trwania podróży służbowej czy oddelegowania. Należy jednak liczyć się z tym, że władze skarbowe mogą zakwestionować odbywanie podróży służbowej oraz związane z nią zwolnienie diet i należności z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy pracownik przebywa w niej przez dłuższy czas.

UWAGA

Istotą oddelegowania do pracy za granicę jest zmiana miejsca wykonywania pracy i dlatego wymaga ono zmiany odpowiednich zapisów w umowie o pracę. W tym celu zawierane jest z pracownikiem odrębne porozumienie.

Świadczenia pracownicze

Większość międzynarodowych koncernów oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które pracownicy otrzymywali przed wyjazdem, proponuje im w związku z oddelegowaniem różnego rodzaju świadczenia dodatkowe. Celem przyznania takich świadczeń jest nie tylko zmotywowanie pracownika, lecz także pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą.

Wiedza w zakresie zasad opodatkowania oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym takich dodatkowych świadczeń przyznawanych pracownikom delegowanym w świetle ustawodawstwa obowiązującego w Polsce, jak również za granicą jest potrzebna po to, aby móc je odpowiednio ukształtować i ewentualnie obniżyć całkowite obciążenia podatkowo-ubezpieczeniowe. Zasadniczo w Polsce wszelkie świadczenia dodatkowe, bez względu na ich formę, będą traktowane jako przychód ze stosunku pracy i będą podlegały opodatkowaniu. Natomiast może się okazać, że te same świadczenia będą zwolnione z opodatkowania lub będą mogły korzystać ze specyficznych odliczeń w poszczególnych krajach oddelegowania (np. kwota wypłacana pracownikowi na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest traktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu, podczas gdy w niektórych krajach, jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi zakwaterowanie, a umowa najmu jest zawarta pomiędzy pracodawcą a najemcą, świadczenie takie jest zwolnione z opodatkowania).

reklama

Autor:

Autorka jest konsultantem w zespole podatku dochodowego od osób fizycznych działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Źródło:

INFOR
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń648.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »