| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Szkolenia i rozwój > Zasady dofinansowania projektów szkoleniowych w 2010 roku

Zasady dofinansowania projektów szkoleniowych w 2010 roku

Europejski Fundusz Społeczny w ostatnich pięciu latach wspierał polskie firmy w realizacji strategicznych celów biznesowych poprzez inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, a zainteresowanie możliwością pozyskania tego atrakcyjnego źródła finansowania utrzymywało się przez ten czas na wysokim poziomie. Zapewne nie inaczej będzie w tym roku.

Najważniejsza jest spójność

Istnieje wiele wymogów, które musi spełnić wnioskodawca, aby móc liczyć na wsparcie swojego przedsięwzięcia szkoleniowego środkami publicznymi w ramach poddziałania 2.1.1. Jak pokazują statystyki, aplikowanie o środki staje się coraz łatwiejsze – przede wszystkim ze względu na akumulację wiedzy na temat przygotowania spójnego i dobrze przemyślanego projektu wśród przedsiębiorców i innych podmiotów aplikujących o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Niestety, analizując przyczyny odrzucenia wniosków o dofinansowanie z ubiegłego roku, można wskazać co najmniej kilka obszarów, kluczowych przy ocenie jakości i adekwatności projektu szkoleniowego, które najczęściej wymagają znacznej poprawy.

  • Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze najczęściej nie spełniały minimalnych wymogów związanych z przedstawieniem odpowiednich rezultatów projektu (27 proc. ocenianych wniosków) oraz działań planowanych do przeprowadzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia (w tym przede wszystkim programu szkoleniowego – ponad 22 proc. wniosków). Oczekiwania stawiane tego typu „szytym na miarę” projektom w obszarze konkretnych działań zaplanowanych do przeprowadzenia, osiągnięcia konkretnych efektów i przełożenia ich na cele, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć, są ze zrozumiałych przyczyn wysokie. Tymczasem właśnie brak jasnego zdefiniowania oczekiwań, jakie stawia się w związku z realizowanym programem szkoleniowo-doradczym, i powiązania w relacji przyczynowo-skutkowej potrzeby, działań, rezultatów i celów projektu – to wszystko powoduje, że zamknięty projekt szkoleniowy nie stanowi spójnej całości. W konsekwencji nie prowadzi do realizacji założeń, przyczyniających się do wypełnienia strategii przedsiębiorstwa. Należy więc pamiętać o tym, aby przygotowując wniosek mieć już klarowną propozycję tego, jaki jest jego cel, w jaki sposób wpisuje się on w strategię przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, jakie rezultaty będą dla nas odpowiednie, aby na zakończenie projektu ocenić, czy osiągnęliśmy cel. Wreszcie – jakie działania zamierzamy podjąć, aby dokonać zmiany w kapitale ludzkim organizacji i osiągnąć to, co założyliśmy.
  • Negatywna ocena opisu wymiernych rezultatów projektu była również najczęstszą (niemal połowa wniosków) przyczyną niepowodzenia w ubieganiu się o dofinansowanie projektów szkoleń otwartych, zaś drugą najczęstszą z przyczyn była ocena uzasadnienia potrzeby realizacji projektu (ponad 47 proc. wniosków). Jak się okazuje, mimo wymaganej mniejszej precyzji w określaniu rezultatów, wiele aplikujących firm szkoleniowych miało poważny problem ze skonkretyzowaniem założeń przedsięwzięcia. Można odnieść wrażenie, że pewna grupa aplikujących o środki do PARP przygotowała projekty zbyt szeroko zakrojone (np. oferujące szeroką kafeterię tematów szkoleniowych), przez co niemożliwe do uszczegółowienia. Projekt musi być odpowiedzią na zdefiniowane, zbadane potrzeby określonej grupy docelowej (np. pracowników na wybranym szczeblu w wybranym sektorze gospodarczym) i powinien oferować odpowiedni zakres programowy szkoleń.
  • Kategorie, których ocena najczęściej prowadziła do odrzucenia projektu studiów podyplomowych, to budżet przedsięwzięcia (ponad 40 proc. wniosków) i ponownie opis rezultatów projektu (39 proc. wniosków). Tak jak w przypadku projektów otwartych – problem braku konkretyzacji przedsięwzięć z racji charakteru działalności prowadzonych przez uczelnie wyższe (to one przede wszystkim składają wnioski) jest tutaj dotkliwy. Poza tym znaczne przeszacowanie kosztów w stosunku do oferty rynkowej uczelni, niedające się uzasadnić specyfiką finansowanego z funduszy strukturalnych UE, skutkowało odrzuceniem projektów.

MŚP mile widziane

Co roku warunki otrzymania dofinansowania na szkolenie pracowników ulegają pewnym zmianom. Czego zatem powinni spodziewać się przedsiębiorcy przed tegorocznymi konkursami?

Przede wszystkim PARP postawiła nieco wyższą poprzeczkę poprzez określenie warunków przystąpienia do konkursów (poprzez określenie tzw. kryteriów dostępu). W projektach szkoleń zamkniętych niezbędne jest włączenie przedsiębiorcy, którego pracownicy będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, po stronie realizatora projektu – przedsiębiorca ten musi pełnić funkcję wnioskodawcy lub partnera współodpowiedzialnego za przeprowadzenie programu szkoleniowego, jako podmiot żywo zainteresowany jego przebiegiem i efektywnością. To kryterium ma charakter ewolucyjny – początkowo przedsiębiorcy w ogóle nie mogli aplikować bezpośrednio do PARP, lecz musieli podejmować współpracę np. z firmą szkoleniową, która formalnie występowała o środki.

W projektach przygotowywanych pod potrzeby konkretnych przedsiębiorstw będzie również wymagany obowiązkowy etap związany z badaniem wiedzy, kompetencji i postaw uczestników przed rozpoczęciem szkoleń i po ich zakończeniu (do sześciu miesięcy) – dzięki temu przedsiębiorca pozyska wiedzę na temat efektywności i przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennym funkcjonowaniu organizacji, co powinno przełożyć się na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych opartych na strategii przedsiębiorstwa. Być może wyda się to niezrozumiałe, ale wśród części przedsiębiorców można zaobserwować brak zainteresowania długofalowym oddziaływaniem szeroko zakrojonych działań szkoleniowo-doradczych, a sam udział w projekcie traktują jako formę nagrody dla najlepszych pracowników.

Kolejna zmiana dotyczy ograniczenia do trzech liczby projektów, które może złożyć jedno przedsiębiorstwo, co powinno przełożyć się na przygotowanie bardziej kompleksowych programów szkoleń oraz na większą liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z dofinansowania ze środków publicznych na inwestycję w potencjał pracowników.

Dodatkowo premiowane będą projekty przygotowane w całości przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak pokazują statystyki poddziałania 2.1.1, szkolenia zamknięte najczęściej obejmują duże przedsiębiorstwa, co jest zrozumiałe ze względu na ponadregionalny charakter projektów, z drugiej zaś strony obserwujemy bardzo niskie zainteresowanie tego typu szkoleniami wśród małych i szczególnie średnich przedsiębiorców. Zachęta w postaci premii punktowej ma spowodować, iż odsetek pracowników tego sektora, dla których przygotowano programy szkoleń, wyraźnie się zwiększy.

Również w konkursie na projekty szkoleń o otwartej rekrutacji postawiono na wsparcie pracowników sektora MŚP – tutaj również projekty adresowane do tej grupy mogą liczyć na dodatkowe punkty.

Polecamy artykuły

Autor:

zastępca dyrektora w Zespole Instrumentów Szkoleniowych PARP

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK