| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Zespół powypadkowy sporządza protokół powy­padkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedo­trzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia. Jakie informacje powinien zawierać protokół powypadkowy?

W prawie pracy

1. Do protokołu załącza się komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnienia poszkodowanego, informacje doty­czące wypadku od świadków, opinie lekarzy i innych specjalistów, a także ewentualne szkice lub fotografie miejsca wypadku. W przypadku gdy między członkami zespołu powypadkowe­go wystąpią rozbieżności, o treści protokołu decyduje pracodawca.

Zespół ma obowiązek zapoznania poszko­dowanego z treścią protokołu przed zatwier­dzeniem przez pracodawcę i pouczenia o pra­wie wniesienia „uwag i zastrzeżeń".

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego spo­rządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli PIP sporządza pro­tokół. Powinien on zawierać:

 1. nazwę podmiotu kontrolowanego (w pełnym brzmieniu) i jego adres, numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodar­ki narodowej (REGON) oraz numer identyfi­kacji podatkowej (NIP),
 2. i mię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy,
 3. imię i nazwisko osoby reprezentującej pod­miot kontrolowany oraz nazwę organu repre­zentującego ten podmiot,
 4. datę rozpoczęcia działalności przez pod­miot kontrolowany oraz datę objęcia stano­wiska przez osobę lub powołania organu, o których mowa w pkt 3,
 5. oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę,
 6. informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decy­zji innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,
 7. opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli,
 8. dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania,
 9. informację o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji,
 10. treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji,
 11. informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy,
 12. wyszczególnienie załączników stanowią­cych składową część protokołu,
 13. informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę,
 14. na wniosek podmiotu kontrolowanego - wzmiankę o informacjach objętych tajem­nicą przedsiębiorstwa,
 15. wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewen­tualnym usunięciu stwierdzonych nieprawid­łowości przed zakończeniem kontroli,
 16. datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolo­wany.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK