| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

Ustawa wypadkowa ma zastosowanie nie tylko do pracowników, ale także do innych osób, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy stosować nieco odmienne procedury związane ze zgłoszeniem wypadku, ustaleniem jego okoliczności oraz dokumentowaniem wystąpienia wypadku.

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć zapisy wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, np. pisemną opinię lekarza, pisemną opinię innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, zdanie odrębne, złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, jeśli zostały zgłoszone.

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę do takiego stwierdzenia.

Następnie protokół powypadkowy musi być zatwierdzony przez pracodawcę nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika.

Pracodawca musi przechowywać protokół powypadkowy wraz z dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Każde zdarzenie zaistniałe w zakładzie pracy, nawet takie, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy, powinno być zarejestrowane na podstawie protokołu powypadkowego. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Postępowanie po wypadku, któremu uległ zleceniobiorca

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ zleceniobiorca, dokonuje zleceniodawca (art. 5 ust. pkt 6 ustawy wypadkowej). Postępowanie w tej sprawie zleceniodawca prowadzi w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania.

Zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy pracy, jest zobowiązany poinformować o tym zleceniodawcę. Z kolei zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji powiadamia na piśmie właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego, gdyż w postępowaniu wypadkowym ma prawo brać udział przedstawiciel ZUS.

W ramach postępowania powypadkowego – w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, jakiemu uległ zleceniobiorca – zleceniodawca powinien:

  • zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
  • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  • przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
  • przesłuchać świadków wypadku,
  • zebrać inne dowody dotyczące wypadku, które uznaje się za niezbędne,
  • dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia – zleceniodawca musi stwierdzić, czy zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy czy nie. Jeżeli w ocenie zleceniodawcy zdarzenie nie ma charakteru wypadku przy pracy, konieczne jest uzasadnienie tej oceny i wskazanie dowodów stanowiących podstawę takiej oceny.

WAŻNE!

Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego dotyczącego zleceniobiorcy.

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK