| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

Postępowanie w razie wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

Ustawa wypadkowa ma zastosowanie nie tylko do pracowników, ale także do innych osób, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy stosować nieco odmienne procedury związane ze zgłoszeniem wypadku, ustaleniem jego okoliczności oraz dokumentowaniem wystąpienia wypadku.

Wypadek przy pracy zleceniobiorcy

Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich zleceniobiorców podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 12 ustawy systemowej), bez względu na to, czy wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy czy poza tymi miejscami.

W przypadku zleceniobiorców za wypadek przy pracy uznawane jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, ale tylko takie, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

WAŻNE!

Wypadek zleceniobiorcy zostanie uznany za wypadek przy pracy tylko wówczas, gdy zdarzenie powodujące uraz lub śmierć będzie miało miejsce podczas wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, z tytułu której zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.

W przypadku zleceniobiorców nie ma możliwości (tak jak w przypadku pracowników) uznania za wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy. Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie zlecenia lub innej umowie o świadczenie usług jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej).

Aby zdarzenie, któremu uległ zleceniobiorca, mogło być uznane za wypadek przy pracy, musi odznaczać się następującymi cechami:

  • nagłością,
  • zewnętrzną przyczyną zdarzenia,
  • skutkiem w postaci urazu lub śmierci,
  • wystąpieniem w okresie ubezpieczenia wypadkowego,
  • związkiem ze świadczeniem usług na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Wszystkie elementy definicji wypadku muszą wystąpić łącznie.

Definicje nagłości zdarzenia, przyczyny zewnętrznej oraz urazu i śmierci są jednakowe dla obu grup ubezpieczonych.

Nagłość zdarzenia

Nagłość zdarzenia oznacza czas działania, czyli jest to zdarzenie krótkotrwałe, momentalne, jednorazowe lub gwałtowane zadziałanie przyczyny zewnętrznej. Przez nagłość zdarzenia rozumie się natychmiastowe ujawnienie się przyczyny zewnętrznej wywołującej określone skutki bądź jej działanie przez pewien okres, nie dłużej jednak niż przez jedną dniówkę roboczą, np. wybuch, upadek, porażenie, działanie niskich temperatur. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 1999 r. (II UKN 523/98, OSNP 2000/10/396) wyjaśnił także, że nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie, którego następstwa chorobowe występują po okresie znacznie przekraczającym jedną dniówkę roboczą.

Przyczyna zewnętrzna

Do przyczyn zewnętrznych zdarzenia zalicza się czynniki, na które ubezpieczony nie ma wpływu – przede wszystkim siły przyrody, działania maszyn i innych urządzeń, działania lub zaniedbania innych osób, a nawet praca i czynność samego poszkodowanego. Ważne jest, by zdarzenie zostało wywołane czynnikiem pozostającym na zewnątrz organizmu pracownika. Przesłanka dotycząca przyczyny zewnętrznej jest spełniona również wówczas, gdy przyczyna ta nie jest wyłączną przyczyną sprawczą zdarzenia, lecz w wyniku jej działania następuje pogorszenie istniejącego samoistnego schorzenia. Gdy przyczyna ma charakter mieszany, należy wykazać, że bez czynnika zewnętrznego nie doszłoby do szkodliwego skutku w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK