| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Pracownik supermarketu, niemający uprawnień ani upoważnienia pracodawcy do obsługi wózka widłowego, pod nieobecność kierownika użył wózka do zdjęcia towaru z regału. Podczas tej czynności doszło do wypadku na skutek niedostatecznej umiejętności obsługi wózka przez pracownika. Czy w takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do świadczeń?

WSKAZÓWKA!

Gdyby okazało się, że zespół powypadkowy ustalił, że jedyną przyczyną wypadku było samowolne pobranie wózka widłowego bez posiadania odpowiednich uprawnień, a w zakładzie pracy występowały nieprawidłowości w organizacji pracy przy użytkowaniu wózków i utrzymaniu ich właściwego stanu technicznego, to poszkodowany, który nie zgadza się z treścią protokołu, powinien na etapie sporządzania wnieść do niego odpowiednie uwagi. Powinno to nastąpić przed zatwierdzeniem protokołu.

Przy pozostawieniu niekorzystnego zapisu w protokole powypadkowym poszkodowanemu przysługuje prawo do wystąpienia do sądu pracy z pozwem o sprostowanie treści protokołu powypadkowego (jest to uzasadnione również jego interesem prawnym, tj. ubieganiem się o świadczenia powypadkowe z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego). W takiej sytuacji nie upływają terminy i sprawa nie przedawnia się. Należałoby jednak wziąć pod uwagę obowiązek przechowywania przez pracodawcę dokumentacji powypadkowej we własnym archiwum przez okres 10 lat. Roszczenia są wolne od opłat sądowych. Pouczenia w tym zakresie powinny być zawarte w części końcowej protokołu powypadkowego (łącznie z podaniem adresu sądu pracy).

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy skutkuje możliwością wypłaty odpowiednich świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia na podstawie umów: o pracę, cywilnoprawnych (zlecenie, umowa agencyjna), gdzie praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, twórcy, artyści, duchowni, bezrobotni odbywający staż lub szkolenie, posłowie, senatorowie.

Świadczenia wypadkowe wypłacane są:

  • pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • członkom rodzin pracowników zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej.

WSKAZÓWKA!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacjach, gdy:

● nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku,

● w protokole lub karcie wypadku dane zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy,

● protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentacja powypadkowa powinna być kompletna pod względem formalnym i merytorycznym. Warto pamiętać, że odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji ZUS.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (DzU nr 199, poz. 1674 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DzU nr 70, poz. 650 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 118, poz. 1263).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK