| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Pracownik supermarketu, niemający uprawnień ani upoważnienia pracodawcy do obsługi wózka widłowego, pod nieobecność kierownika użył wózka do zdjęcia towaru z regału. Podczas tej czynności doszło do wypadku na skutek niedostatecznej umiejętności obsługi wózka przez pracownika. Czy w takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do świadczeń?

WSKAZÓWKA!

Gdyby okazało się, że zespół powypadkowy ustalił, że jedyną przyczyną wypadku było samowolne pobranie wózka widłowego bez posiadania odpowiednich uprawnień, a w zakładzie pracy występowały nieprawidłowości w organizacji pracy przy użytkowaniu wózków i utrzymaniu ich właściwego stanu technicznego, to poszkodowany, który nie zgadza się z treścią protokołu, powinien na etapie sporządzania wnieść do niego odpowiednie uwagi. Powinno to nastąpić przed zatwierdzeniem protokołu.

Przy pozostawieniu niekorzystnego zapisu w protokole powypadkowym poszkodowanemu przysługuje prawo do wystąpienia do sądu pracy z pozwem o sprostowanie treści protokołu powypadkowego (jest to uzasadnione również jego interesem prawnym, tj. ubieganiem się o świadczenia powypadkowe z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego). W takiej sytuacji nie upływają terminy i sprawa nie przedawnia się. Należałoby jednak wziąć pod uwagę obowiązek przechowywania przez pracodawcę dokumentacji powypadkowej we własnym archiwum przez okres 10 lat. Roszczenia są wolne od opłat sądowych. Pouczenia w tym zakresie powinny być zawarte w części końcowej protokołu powypadkowego (łącznie z podaniem adresu sądu pracy).

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy skutkuje możliwością wypłaty odpowiednich świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia na podstawie umów: o pracę, cywilnoprawnych (zlecenie, umowa agencyjna), gdzie praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, twórcy, artyści, duchowni, bezrobotni odbywający staż lub szkolenie, posłowie, senatorowie.

Świadczenia wypadkowe wypłacane są:

  • pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • członkom rodzin pracowników zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej.

WSKAZÓWKA!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacjach, gdy:

● nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku,

● w protokole lub karcie wypadku dane zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy,

● protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentacja powypadkowa powinna być kompletna pod względem formalnym i merytorycznym. Warto pamiętać, że odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji ZUS.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.),
  • Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (DzU nr 199, poz. 1674 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DzU nr 70, poz. 650 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 118, poz. 1263).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »