| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Czy pracownikowi bez koniecznych uprawnień, który uległ wypadkowi, będą przysługiwały świadczenia związane z wypadkiem?

Pracownik supermarketu, niemający uprawnień ani upoważnienia pracodawcy do obsługi wózka widłowego, pod nieobecność kierownika użył wózka do zdjęcia towaru z regału. Podczas tej czynności doszło do wypadku na skutek niedostatecznej umiejętności obsługi wózka przez pracownika. Czy w takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do świadczeń?

Chociaż w pytaniu nie jest wskazane, czy pracownik, który uległ wypadkowi, doznał obrażeń, to z opisu okoliczności można wnioskować, że na skutek wypadku wystąpił u poszkodowanego uraz powodujący niezdolność do pracy. Istnieje więc podstawa do stwierdzenia zaistnienia wypadku i podstawa do ustalenia prawa do świadczeń powypadkowych.

Ustalając okoliczności zdarzenia wypadkowego, zespół powypadkowy będzie badał również: dlaczego poszkodowany użył wózka do prac transportowych.

  • Czy był przeszkolony w zakresie bhp i były mu znane zasady wewnątrzzakładowego postępowania przy magazynowaniu, bezpiecznym przemieszczaniu towarów i posługiwaniu się przy tym sprzętem zmechanizowanym?
  • Czy była instrukcja bhp do ręcznego dźwigania ciężarów – według zaleceń przepisów rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych?
  • Czy była sporządzona ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia związane z mechanicznym transportem towarów i czy poszkodowany był z nią zapoznany?
  • Czy procedury przemieszczania ciężarów uwzględniały zalecenia związane z ograniczeniem obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego?

Wszystkie te i inne wątpliwości przy ich analizie i badaniu powinny być uwzględnione w celach prewencyjnych zakładu oraz powinny stanowić dodatkową przesłankę do wyeliminowania wyłącznej odpowiedzialności poszkodowanego za zaistniały wypadek).

Analizując zdarzenie przedstawione w problemie, można uznać, że zdarzenie nosi cechy wypadku przy pracy. Według definicji było więc zdarzeniem nagłym (w czasie nieprzekraczającym dniówki roboczej – zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie) było spowodowane przyczyną zewnętrzną związaną z przemieszczaniem towarów (czynnik zewnętrzny), miało związek z wykonywaną pracą – gdyż zaistniało podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia, lecz w szeroko rozumianym interesie tego pracodawcy (zdjęcie materiałów z regału, ich przemieszczanie i układanie – nie mogło być prowadzone przez poszkodowanego np. dla „własnej przyjemności” czy własnych potrzeb oderwanych od interesu supermarketu handlującego tymi towarami) (art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Należy przypuszczać, że opisany wypadek nie mógł zaistnieć z wyłącznej przyczyny związanej z naruszeniem przez poszkodowanego pracownika przepisów bhp i nie mógł być spowodowany przez tę osobę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (poszkodowany wszedł w posiadanie wózka podczas pracy – co nie powinno mieć miejsca przy poprawnie zorganizowanym przez pracodawcę nadzorze nad eksploatacją takich maszyn, uruchomił wózek jako osoba nieuprawniona – co nie powinno mieć miejsca przy wykonaniu obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego tego wózka itd.).

Takie zapisy w protokole powypadkowym uprawniają osobę poszkodowaną do ubiegania się o świadczenia po tym wypadku.

Nie powinno być wątpliwości co do uznania tego wypadku za wypadek przy pracy (świadczą za tym wszystkie wymienione wyżej przesłanki wypełniające cechy definicji ustawowej). Natomiast jeśli w protokole powypadkowym zawarte zostanie w punkcie 5 „samowolne pobranie wózka widłowego bez posiadania odpowiednich uprawnień przez poszkodowanego” jako jedyna przyczyna wypadku, co może być równoważne „z rażącym naruszeniem przepisów bhp przez poszkodowanego” – ZUS ma prawo odmówić realizacji świadczeń powypadkowych. Osoba poszkodowana w wypadku powinna otrzymać w takiej sytuacji negatywną, odmawiającą świadczeń decyzję ZUS z pouczeniem o możliwości jej zaskarżenia do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK