| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Jakie świadczenia z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy przysługują członkom rodziny zmarłego?

Jakie świadczenia z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy przysługują członkom rodziny zmarłego?

W wyniku wypadku przy pracy pracownik zatrudniony na stanowisku „robotnik placowy” stracił życie – został potrącony przez samochód ciężarowy. Przyczyną wypadku było nieprzestrzeganie przez kierowcę samochodu ciężarowego zasad poruszania się po placu obowiązujących w zakładzie pracy. Jakie świadczenia odszkodowawcze należą się członkom rodziny poszkodowanego?


Członkom rodziny pracownika zmarłego na skutek wypadku przy pracy przysługują z tytułu ubezpieczenia społecznego następujące świadczenia:

 • odszkodowanie jednorazowe,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

UZASADNIENIE

Uprawnionymi do uzyskania świadczeń członkami rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, są:

 • małżonek, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadził z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania współmałżonka albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej,
 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Należy pamiętać, że rodzina poszkodowanego w wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie (ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 27 927 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 55 853 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

WAŻNE!

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji.

Rodzinie poszkodowanego przysługują również:

 • renta rodzinna – dla uprawnionych członków rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS;
 • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej) – na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

WSKAZÓWKA!

W celu ustalenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy członek rodziny poszkodowanego powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie.

Wniosek ten powinien zawierać dane identyfikacyjne pracodawcy (numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu) i dane identyfikacyjne poszkodowanego (numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie ma tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu).

Pracodawca, po otrzymaniu wniosku, skieruje sprawę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostanie ustalone prawo do świadczeń, jak również ich wysokość i beneficjenci.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP nr 10, poz. 103).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK