| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Pracownik w wyniku wypadku doznał urazu nogi. Poszkodowany niezwłocznie powiadomił o tym fakcie pracodawcę, który powołał zespół powypadkowy i polecił sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Członkowie zespołu powypadkowego, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdzili i zapisali w protokole, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy oraz że nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia przez pracodawcę ani przez pracownika. Poszkodowany został zapoznany z treścią protokołu, pracodawca zatwierdził protokół w terminie i na wniosek poszkodowanego dokumentacja została przesłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba prowadząca z ramienia ZUS postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień odszkodowawczych zakwestionowała stwierdzenia zawarte w protokole i zażądała od pracodawcy dodatkowych dokumentów, uzależniając od ich otrzymania dalsze prowadzenie sprawy. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inna osoba/instytucja może zakwestionować zawarte w protokole powypadkowym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku? Czy może zażądać zmiany treści protokołu?

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawarte w protokole powypadkowym mogą zakwestionować zarówno poszkodowany pracownik, jak i ZUS.

Poszkodowany pracownik ma prawo do:

  • zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,
  • wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii,
  • wystąpienia do właściwego rejonowego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu,
  • odwołania się do rejonowego sądu pracy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • odwołania się do rejonowego sądu pracy w razie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

  • nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,
  • nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy,
  • gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

W przypadku braków formalnych w protokole Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie zwraca pracodawcy protokół powypadkowy w celu ich uzupełnienia.


UZASADNIENIE

Pracodawca, który dowie się o zaistniałym w zakładzie pracy wypadku, jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzą dwie osoby, jedna będąca przedstawicielem pracodawcy, druga – przedstawicielem pracowników. Członkowie zespołu powypadkowego powinni:

  • być przeszkoleni w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych oraz
  • znać swoje prawa i obowiązki związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku oraz dokonywaniem kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Zespół powypadkowy sporządza w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy) w niezbędnej liczbie egzemplarzy oraz kompletuje pozostałą dokumentację.

Członkowie zespołu powypadkowego powinni poinformować pracodawcę i poszkodowanego o przysługujących im prawach, a także o kolejności podejmowanych działań, terminach wynikających z przepisów oraz udzielić informacji dotyczących dalszego postępowania w celu ustalenia uprawnień odszkodowawczych poszkodowanego.

Pracodawca zatwierdza protokół w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy wraz z załącznikami jest, na wniosek poszkodowanego, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu orzeczenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Gdy którakolwiek ze stron kwestionuje ustalenia zawarte w protokole, poszkodowany powinien wystąpić z powództwem lub złożyć odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który po rozpatrzeniu może nakazać zmianę w treści protokołu lub uchylić decyzję wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!

Organem uprawnionym do przeprowadzania kwalifikacji prawnej zaistniałego wypadku jest powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy (§ 7.1 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

Jeżeli na etapie sporządzania protokołu powypadkowego pojawią się rozbieżne opinie członków zespołu dotyczące na przykład okoliczności i przyczyn zdarzenia, wskazania osób, które przyczyniły się do wypadku, lub ustalenia, czy zdarzenie wypełnia przesłanki definicji wypadku przy pracy, członek zespołu powypadkowego ma prawo do wniesienia na piśmie zdania odrębnego, które powinien uzasadnić. Zapis zdania odrębnego jest dołączany do protokołu powypadkowego i staje się jego integralną częścią. W sytuacji rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu decyduje pracodawca.

Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę zespół powypadkowy zapoznaje z jego treścią poszkodowanego, pouczając go o prawie do zgłoszenia na piśmie uwag i zastrzeżeń, a także o prawie wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii.

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista ds. bhp, wykładowca Politechniki Warszawskiej

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK