| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Do czasu pracy wlicza się zatem czas szkolenia odbywającego się w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie trwa dłużej niż wynosi czas pracy pracownika w danym dniu, dodatkowych godzin nie wlicza się do czasu pracy. Pracownik ma prawo odmówić udziału w szkoleniu zorganizowanym po godzinach pracy, a gdyby w nim uczestniczył, ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 2373 § 1 k.p.). Oznacza to zakaz dopuszczenia do pracy pracownika, który nie zdał egzaminu z bhp. W takim wypadku należy jednak umożliwić pracownikowi poprawę egzaminu. Natomiast jeżeli pracownik nie będzie w stanie uzyskać pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego (ewentualnie z drugiego egzaminu poprawkowego), pracodawca będzie miał prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę. Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

1) instruktażu (dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych),

2) kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (dla pozostałych pracowników i osób kierujących pracownikami).

Powyższe formy szkolenia zdefiniowano w rozporządzeniu bhp jako umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp w następujący sposób:

1) instruktaż – w czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne (§ 1a pkt 1 rozporządzenia bhp),

2) kurs – w czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającym się z zajęć teoretycznych i praktycznych (§ 1a pkt 3 rozporządzenia bhp),

3) samokształcenie kierowane – na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców (§ 1a pkt 5 rozporządzenia bhp),

4) seminarium – w czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych (§ 1a pkt 6 rozporządzenia bhp).

Okresowe szkolenie bhp przeprowadza pracodawca lub na jego zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia bhp). Jednostkami tymi są:

1) placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

2) szkoła ponadgimnazjalna,

3) szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,

4) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp,

5) osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (§ 1a pkt 2 rozporządzenia bhp).

Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp prowadzą jedynie wyżej wymienione jednostki (§ 4 ust. 2 rozporządzenia bhp). Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp mają obowiązek zapewnić:

1) programy szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,

2) programy szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu dla pracowników–instruktorów, którzy będą prowadzić instruktaż w zakładzie pracy – w przypadku prowadzenia takiego instruktażu,

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, kwalifikacje zawodowe odpowiadające szkoleniom bhp, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; przez przygotowanie dydaktyczne rozumie się ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych (§ 1a pkt 4 rozporządzenia bhp),

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK