| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Do czasu pracy wlicza się zatem czas szkolenia odbywającego się w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie trwa dłużej niż wynosi czas pracy pracownika w danym dniu, dodatkowych godzin nie wlicza się do czasu pracy. Pracownik ma prawo odmówić udziału w szkoleniu zorganizowanym po godzinach pracy, a gdyby w nim uczestniczył, ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 2373 § 1 k.p.). Oznacza to zakaz dopuszczenia do pracy pracownika, który nie zdał egzaminu z bhp. W takim wypadku należy jednak umożliwić pracownikowi poprawę egzaminu. Natomiast jeżeli pracownik nie będzie w stanie uzyskać pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego (ewentualnie z drugiego egzaminu poprawkowego), pracodawca będzie miał prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę. Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

1) instruktażu (dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych),

2) kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (dla pozostałych pracowników i osób kierujących pracownikami).

Powyższe formy szkolenia zdefiniowano w rozporządzeniu bhp jako umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp w następujący sposób:

1) instruktaż – w czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne (§ 1a pkt 1 rozporządzenia bhp),

2) kurs – w czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającym się z zajęć teoretycznych i praktycznych (§ 1a pkt 3 rozporządzenia bhp),

3) samokształcenie kierowane – na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców (§ 1a pkt 5 rozporządzenia bhp),

4) seminarium – w czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych (§ 1a pkt 6 rozporządzenia bhp).

Okresowe szkolenie bhp przeprowadza pracodawca lub na jego zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia bhp). Jednostkami tymi są:

1) placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

2) szkoła ponadgimnazjalna,

3) szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,

4) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp,

5) osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (§ 1a pkt 2 rozporządzenia bhp).

Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp prowadzą jedynie wyżej wymienione jednostki (§ 4 ust. 2 rozporządzenia bhp). Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp mają obowiązek zapewnić:

1) programy szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,

2) programy szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu dla pracowników–instruktorów, którzy będą prowadzić instruktaż w zakładzie pracy – w przypadku prowadzenia takiego instruktażu,

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, kwalifikacje zawodowe odpowiadające szkoleniom bhp, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; przez przygotowanie dydaktyczne rozumie się ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych (§ 1a pkt 4 rozporządzenia bhp),

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR
Personel i Zarządzanie459.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK