| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Czy wymagane jest dodatkowe szkolenie bhp telepracownika?

Czy wymagane jest dodatkowe szkolenie bhp telepracownika?

Pracownik chciałby jeden dzień w tygodniu pracować w domu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Posiada wszystkie niezbędne szkolenia bhp, które przechodzi każdy pracownik w firmie. Czy pracodawca musi jeszcze dodatkowo w jakimś zakresie przeszkolić pracownika, który jeden dzień pracowałby w formie telepracy, czy też wystarczą szkolenia, które pracownik już posiada?

Telepracownikiem jest osoba, która stale wykonuje pracę poza zakładem pracy (w tym przypadku będzie to praca wykonywana regularnie raz w tygodniu). Taki pracownik kontaktuje się z pracodawcą za pomocą technik informatycznych (telefonu, faksu, komputera, Internetu) i tak przekazuje wyniki swojej pracy.

Pracownik świadczący pracę w tej formie powinien przejść takie samo szkolenie bhp jak pracownicy wykonujący pracę w siedzibie pracodawcy. W tym przypadku, jeżeli pracownik posiada aktualne szkolenie z zasad bhp na swoim stanowisku pracy, to pracodawca nie musi kierować pracownika na dodatkowe szkolenia. Trzeba jednak pamiętać, że telepracownikom, którzy wykonują pracę, korzystając z Internetu i komputerów, należy zapewnić warunki wymagane na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Muszą więc zostać spełnione wymogi odnośnie do bhp i ergonomii oraz organizacji pracy na takich stanowiskach.

Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • przeprowadzenie szkolenia wstępnego i szkoleń okresowych (art. 2373 k.p. oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – DzU nr 148, poz. 973) – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania pracy m.in. przez pokrycie kosztów dostosowania przez pracownika miejsca pracy do wymagań bhp,
 • zapewnienie właściwych, spełniających wymagania określone przez inne przepisy, narzędzi pracy, czyli odpowiednich łączy telekomunikacyjnych, komputera, skanera, telefonu, w tym także stołu, krzesła, podnóżka, oraz ich konserwacja,
 • zaznajomienie z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych prac, w szczególności przez wydanie instrukcji oraz wskazówek w zakresie bhp (art. 2374 k.p.); potwierdza to wyrok NSA z 17 lutego 1999 r., w którym Sąd stwierdził, że obowiązek wydania przez pracodawcę szczegółowych instrukcji i wskazówek w zakresie bhp na stanowiskach pracy dotyczy wszystkich stanowisk pracy, również tych, które nie wiążą się z wykonywaniem pracy w jednym i tym samym miejscu (II SA/Wr 935/98, Pr. Pracy 1999/10/41),
 • dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz poinformowanie pracownika o tym ryzyku oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy (art. 226 k.p. oraz § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r.),
 • przeprowadzenie oceny warunków pracy z monitorem ekranowym oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości (§ 5 ww. rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r.).

Pracodawca nie musi:

 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, w których telepracownik świadczy pracę,
 • spełniać obowiązków określonych w Dziale dziesiątym Rozdział III Kodeksu pracy „Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy”,
 • zapewniać odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych.

Należy pamiętać, że pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu jej wykonywania (art. 6714 § 1 k.p.).

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

 • wykonywania pracy,
 • w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu i jego instalacji,
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (pierwszą kontrolę dotyczącą bhp przeprowadza się na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy).

Kontrole te powinny jednak odbywać się za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź też podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK