| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Szkolenia bhp i badania lekarskie stażystów

Szkolenia bhp i badania lekarskie stażystów

Stażysta powinien przejść zarówno szkolenie bhp, jak i otrzymać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

W kwestii przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy pracodawca jest obowiązany w szczególności do:

 • zaznajomienia stażysty z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz podstawowymi uprawnieniami,
 • zaznajomienia stażysty z postanowieniami regulaminu pracy,
 • zaznajomienia stażysty z normami ochronnymi, np. dotyczącymi kobiet w ciąży – zakaz pracy w porze nocnej, wykaz prac wzbronionych, w tym czynności lub zadań wykonywanych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia,
 • przydzielenia stażyście nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach, środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone tym znakiem, oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia stażyście zatrudnionemu w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych,
 • poinformowania stażysty o możliwości i przesłankach powstrzymania się od wykonywania pracy, w razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od obowiązku zapewnienia przeszkolenia zatrudnionych w zakresie bhp i ich zaznajamiania z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe (nie drobiazgowe) instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (instrukcje stanowiskowe). Instrukcje stanowiskowe powinny zawierać katalog elementów wpływających na bezpieczeństwo pracy. Instrukcje wymagają zaopiniowania przez pracownika służby bhp w zakładzie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (DzU nr 142, poz. 1160), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »