| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Potwierdzenie zdolności do pracy - orzeczenie lekarskie

Potwierdzenie zdolności do pracy - orzeczenie lekarskie

Potwierdzenie zdolności pracownika do pracy następuje na podstawie badań lekarskich zakoń­czonych wydaniem przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy przez pracownika na danym stanowisku. Orzeczenie lekarskie jest również dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby (jego lub w określonych sytuacjach również członka rodzi­ny).

Przed nawiązaniem stosunku pracy obowiązko­we są wstępne badania lekarskie. Pracodawca ma także obowiązek kierowania pracowników na kon­trolne i okresowe badania lekarskie. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pra­cownika, który będąc niezdolnym do pracy prze­rywa zwolnienie lekarskie i stawia się w pracy. Pracownik nie powinien świadczyć pracy ani skra­cać terminu zwolnienia, jeśli w zaświadczeniu lekarskim została stwierdzona jego niezdolność do pracy.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży pracownicy powoduje, że pracodawca musi sto­sować się do przepisów ochronnych - zakazu­jących wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (sytuacje dopuszczające są wyjątkami) oraz nakazujących przenieść pracownicę do innej pracy, jeżeli dotychczasowa jest wzbroniona dla kobiet w ciąży lub była świadczona w porze noc­nej albo w systemach czasu pracy niedozwolo­nych pracownicom w ciąży lub, gdy nie jest to możliwe, zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Również kobieta karmiąca dziecko pier­sią korzysta - na podstawie orzeczenia lekar­skiego - z uprawnień z tym związanych (przerwy w pracy na karmienie, konieczność przeniesienia do innej pracy, gdy świadczyła pracę zaliczoną do prac wzbronionych, dostosowanie lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli pracowała w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkod­liwych dla jej zdrowia).

Redakcja poleca produkt: Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem (PDF)

Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zobowiązuje pracodawcę do prze­niesienia pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy (nieszkodliwej dla jego zdrowia). Jeżeli pracodawca nie wyko­na zalecenia lekarza, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pra­codawcy.

Orzeczenia lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy. Pracodawca bądź pracownik, którzy nie zga­dzają się z wydanym orzeczeniem, mogą wystąpić do wojewódzkiego lekarza o ponowne przeprowa­dzenie badania lekarskiego. Orzeczenie wydane w wyniku powtórnego sprawdzenia stanu zdrowia pracownika jest ostateczne. Orzeczenie lekarskie jest zaświadczeniem wyda­nym według określonego wzoru. Zaświadczenia lekarskie wskazują na brak prze­ciwwskazań do wykonywania pracy na danym sta­nowisku bądź na istnienie takich przeciwwskazań. Do zaświadczeń, które skutkują tym, że pracow­nik nie będzie mógł świadczyć pracy, należą m.in.: wskazujące utratę zdolności do pracy, stwierdza­jące zagrożenia na danym stanowisku dla życia lub zdrowia pracownika, orzekające powstanie obja­wów choroby zawodowej.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK