| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Badania lekarskie kierowców

Badania lekarskie kierowców

Badania lekarskie kierowców przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Wyróżnia się badania wstępne, okresowe i kontrolne.

 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
  1. specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
  2. inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1;
 4. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego wydaje się orzeczenie lekarskie.

Zobacz również: Czas pracy kierowców

Ograniczenia

Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:

 1. terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
 2. pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania;
 3. specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.

Zakres badań lekarskich

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

Lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak:

 1. chorób narządu wzroku;
 2. chorób narządu słuchu i równowagi;
 3. chorób układu sercowo-naczyniowego;
 4. chorób narządu ruchu;
 5. chorób układu nerwowego;
 6. zaburzeń psychicznych;
 7. cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi;
 8. niewydolności nerek;
 9. objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
 10. objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie;
 11. przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu;
 12. innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

Zobacz również: Forum Kadry - BHP

Orzeczenie lekarskie

Na podstawie badania lekarskiego wydaje się orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81. Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań wstępnych (art. 229 Kodeksu pracy). Jednostka mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK