| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Wykonywanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej osób objętych tą opieką na swój wniosek

Wykonywanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej osób objętych tą opieką na swój wniosek

Pojęciem profilaktycznej opieki zdrowotnej określa się ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy.

W umowie powinny być określone w szczególności:

 • strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy,
 • zakres opieki zdrowotnej,
 • warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące: przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
 • dopuszczalność zlecania np. badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich osobom trzecim,
 • okres, na który została zawarta umowa (nie krótszy niż rok),
 • sposób oraz tryb rozliczeń finansowych.

Zasadą jest, że koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej na swój wniosek pokrywa osoba objęta taką opieką.

Warto pamiętać, że odstępstwa od tej zasady dotyczą:

 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej – w zakresie orzecznictwa dotyczącego rolniczych chorób zawodowych, którego finansowanie następuje na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • byłych pracowników i osób, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, lub osób, które pozostawały w stosunku służbowym – w zakresie innego sposobu finansowania wskazanego w odrębnych przepisach, np. art. 229 § 5 k.p. – pracodawca finansuje koszty zapewnienia pracownikom, których zatrudniał w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, okresowych badań lekarskich, także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami, pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowany zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami; art. 21 ust. 6 ustawy o służbie medycyny pracy – środki budżetu samorządu województwa stanowią źródło finansowania okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 k.p., w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest; art. 7a ust. 2 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – środki budżetu państwa w zakresie określonym tymże przepisem: okresowych badań lekarskich, bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście; korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (DzU z 2004 r. nr 125, poz. 1317 ze zm.),
 • Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (DzU nr 113, poz. 758).

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK