| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Prawa i obowiązki inspektora pracy

Prawa i obowiązki inspektora pracy

Inspektor pracy jest organem Państwowej Inspekcji Pracy powołanym do kontroli i nadzoru przestrze­gania przepisów Kodeksu pracy, w szczególności dotyczących prawidłowości zatrudnienia i zasad bhp. inspektor pracy ma prawo do wydawania decyzji, poleceń. Jakie inne prawa i obowiązki ma inspektor pracy?

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo m.in. do:

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomiesz­czeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy,
 • żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione albo które wykonują lub wyko­nywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, pisemnych i ustnych informacji w sprawach obję­tych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą,
 • żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • utrwalania przebiegu i wyników oględzin, za pomocą aparatury i środków technicznych słu­żących do utrwalania obrazu lub dźwięku,
 • wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak rów­nież zestawień i obliczeń sporządzanych na pod­stawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego,
 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, ich przesłuchiwa­nia i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej,
 • korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Zadaj pytanie na FORUM

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli inspektor pracy ma prawo do:

 • wydawania decyzji,
 • kierowania wystąpień i wydawania poleceń,
 • wnoszenia powództwa oraz wstępowania do postępowania w sprawach,
 • podejmowania innych działań, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów.

W razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na nielegalnym zatrudnianiu inspek­tor pracy prowadzi postępowanie mandatowe lub występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowo­ści. O innych nieprawidłowościach niezwłocznie powiadamia właściwe organy. Ponadto na umotywowany wniosek pracowników (lub ich przedstawicieli) dotyczący spraw zagro­żenia zdrowia i życia pracowników państwowi inspektorzy pracy mogą przeprowadzić kontrole oraz zastosować wobec pracodawcy środki praw­ne. Pracodawca musi zapewnić wykonanie zaleceń i nakazów inspektora pracy, w tym również zaleceń społecznego inspektora pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK