| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > W jaki sposób ustalić wysokość ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej

W jaki sposób ustalić wysokość ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej

W naszej firmie w dziale produkcji pracownicy używają własnej odzieży jako roboczej. Chcielibyśmy im to zrekompensować wypłacając ekwiwalent. W jaki sposób ustalić wartość ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej będącej własnością pracownika oraz za pranie tej odzieży? Czy pracownicy muszą przedstawiać faktury lub rachunki potwierdzające ich wydatki z tego tytułu? Czy takie ekwiwalenty mogą być również przyznane zleceniobiorcom i czy będą zwolnione z podatku dochodowego i składek oraz czy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu pracodawcy?

Ekwiwalenty dla zleceniobiorców

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 § 1 k.p.). W związku z tym ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie tej odzieży przysługuje m.in. zleceniobiorcom.

Przychody z tego tytułu dla zleceniobiorcy również są zwolnione z podatku dochodowego. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2008 r. (sygn. ILPB1/415-77/08-2/TW): „jeżeli więc ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie tej odzieży został wypłacony pracownikowi na podstawie powyższych przepisów Kodeksu pracy, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z wypłatą ekwiwalentu dla pracownika, z którym jest zawarta umowa na okres próbny, czy też wypłaca się świadczenie pieniężne pracownikowi, z którym podpisano umowę na czas nieokreślony. Obowiązki pracodawcy związane z przepisami bhp wobec osób, których stosunek zatrudnienia powstał w wyniku zawarcia umów o charakterze cywilnoprawnym, są takie same, jak wobec osób, które pozostają z nim w stosunku pracy”.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Do podstawy wymiaru składek nie są wliczane ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, jak również za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, wypłacone zgodnie z przepisami (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Jednak odnosi się to tylko do pracowników, a nie do zleceniobiorców (§ 1 ww. rozporządzenia). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt P 16/09; Dz.U. Nr 31, poz. 167) uznał, że jest to niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Jednocześnie TK orzekł, że przepis ten traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Tym samym pozostawił czas do odpowiedniej zmiany przepisów. Pojawia się jednak problem, czy do czasu wejścia w życie nowych przepisów dostosowujących rozporządzenie do powyższego wyroku należy zaliczać te świadczenia do podstawy wymiaru składek zleceniobiorców. Trzeba uznać, że do czasu nowelizacji rozporządzenia przepisy § 2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia powinny być stosowane również w stosunku do zleceniobiorców i nie należy naliczać składek od przyznanych im świadczeń bhp. Będzie to bowiem zgodne z Konstytucją RP.

Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w uzasadnieniu do przygotowanego już projektu rozporządzenia (projekt z 28 kwietnia 2010 r.) dotyczącego zmiany tych przepisów stwierdziło, że: „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego obala ostatecznie domniemanie konstytucyjności (legalności) kwestionowanego przepisu. Od momentu ogłoszenia tego wyroku organy stosujące zakwestionowany przepis aktu wykonawczego powinny uwzględniać możliwość odczytywania go w sposób zgodny ze standardem konstytucyjnym w granicach wyznaczonych przez odpowiednie regulacje ustawowe przede wszystkim zawarte w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem niezbędna jest pilna nowelizacja rozporządzenia. Przewiduje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. Projekt ten zawiera propozycję objęcia działaniem § 2–4 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na dzień przekazania niniejszej publikacji do druku projekt ten jest w fazie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Treść i uzasadnienie tego projektu są dostępne na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy

Kosztami uzyskania przychodu dla pracodawcy są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu oraz koszty związane z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Przysługujące zatem na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Poniesienie tych wydatków przez pracodawcę wynika z jego obowiązków uregulowanych przepisami prawa pracy i tym samym są one niezbędne do zachowania jego źródła przychodu.

Podstawa prawna

  • art. 2376 § 1, § 2, art. 2377 § 3, § 4, art. 2379 § 3, art. 304 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

ekspert w zakresie prawa podatkowego i rozliczenia pracowników

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK