| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie bhp wobec pracowników tymczasowych?

Jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie bhp wobec pracowników tymczasowych?

Pracodawca w sezonie letnim w związku ze zwiększoną sprzedażą zdecydował się na zatrudnianie w magazynie pracowników tymczasowych. Pracownik agencji zapewnił go, że wszystkie obowiązki związane z bhp bierze na siebie agencja. Czy rzeczywiście obowiązki z zakresu bhp wobec pracowników tymczasowych ma wyłącznie agencja zatrudniająca tych pracowników?

Inne obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy

Agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy w zakresie bhp innych niż wyżej wymienione, wynikające z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem powinna zawierać precyzyjne postanowienia rozstrzygające, na którym z tych podmiotów spoczywają obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą one m.in. rozstrzygać takie kwestie, jak:

 • przejęcie obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym w umowie stanowisku pracy i ponoszenia kosztów z tym związanych,
 • obowiązek utworzenia i realizowania zadań służby bhp w stosunku do pracowników tymczasowych,
 • wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania (m.in. tryb powołania zespołu powypadkowego, udziału koordynatora ds. bhp w postępowaniu powypadkowym, przekazywania właściwym organom informacji o wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym).

Uzgodnienia te powinny być przyjęte przed zawarciem umowy o pracę pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym.

Współdziałanie pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej

Gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (np. przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika), pracodawcy ci mają obowiązek:

 • współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • ustalić zasady współdziałania (procedury) uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Obowiązkiem pracodawcy, na którego terenie prace wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest dostarczanie tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacji o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 • pracownikach wyznaczonych do:

– udzielania pierwszej pomocy,

– wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacje te powinny zostać przekazane pracownikom podczas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

WAŻNE!

Przepisy nie określają procedury wyznaczania koordynatora ds. bhp, jego kwalifikacji ani jego uprawnień. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa powinien zostać pracownik, który ma niezbędną wiedzę z zakresu bhp, zdolności organizacyjne oraz umiejętność współpracy z ludźmi.

W interesie stron, tj. agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika, leży, aby w zawartej umowie określić prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp, biorąc pod uwagę możliwość ich zrealizowania w konkretnych warunkach w zakładzie pracy.

Do obowiązków koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy powinny należeć m.in.:

 • kontrola warunków pracy na stanowiskach,
 • informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach, wypadkach oraz uchybieniach w zakresie bhp,
 • inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracodawców w celu poprawy bezpieczeństwa.

Pracodawcy mogą ustalić, że koordynator będzie uprawniony także do:

 • wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

WSKAZÓWKA

Rola koordynatora nie powinna ograniczać się jedynie do funkcji organizacyjno-doradczej. Powinien on mieć także uprawnienia umożliwiające mu w razie potrzeby podjęcie działań zapobiegających zagrożeniom. Służba bhp ma takie uprawnienia tylko w stosunku do pracowników swojej firmy. Natomiast nadanie tego typu uprawnień przez strony umowy koordynatorowi umożliwia mu podejmowanie działań wobec wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie zakładu.

Koordynator ds. bezpieczeństwa jest osobą, która ma wpłynąć na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK