| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne w gazownictwie

Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne w gazownictwie

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego zmieniło definicję prac gazoniebezpiecznych.

W poleceniu muszą być zawarte niezbędne informacje, w szczególności:

 • miejsce i rodzaj wykonywania prac,
 • termin wykonania prac,
 • imienny wykaz pracowników wyznaczonych do wykonywania prac,
 • osoba nadzorująca prace,
 • niezbędne środki ochrony indywidualnej,
 • niezbędny sprzęt przeciwpożarowy,
 • przyrządy do wykrywania obecności metanu i pomiaru stężenia tlenu,
 • środki łączności,
 • środki do udzielenia pierwszej pomocy,
 • instrukcja wykonywania prac,
 • wykaz środków technicznych i ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu.

Nie wymagają pisemnego polecenia prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne oraz awaryjne.

Prace gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników w celu zapewnienia asekuracji.

WSKAZÓWKA!

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac polegających na pobieraniu w wyznaczonych punktach sieci gazowej próbek paliwa gazowego, pod warunkiem że maksymalne ciśnienie robocze (MOP) w sieci gazowej jest mniejsze lub równe 0,5 MPa, zaś w instalacjach gazowych jest mniejsze lub równe 5 kPa.

Przed rozpoczęciem prac gazoniebezpiecznych pracodawca powiadamia:

 • właścicieli lub zarządzających uzbrojeniem podziemnym i urządzeniami nadziemnymi znajdującymi się w strefie zagrożenia o prowadzonych pracach,
 • właściwe jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz Policję i Państwową Straż Pożarną w przypadku prac, które mogą wpływać na bezpieczeństwo publiczne.

Prace gazoniebezpieczne w pomieszczeniach technologicznych lub przy urządzeniach technologicznych powinny się rozpocząć po:

 • sprawdzeniu stężenia metanu i tlenu w miejscu pracy,
 • zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegających zagrożeniom,

oraz być wykonywane przy ciągłym pomiarze stężenia metanu i tlenu.

WAŻNE!

W przypadku przekroczenia 2% objętości metanu w powietrzu lub obniżeniu stężenia tlenu poniżej 18% w miejscu pracy, pracownicy powinni stosować środki techniczne i ochronne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Dopuszcza się wykonywanie prac z użyciem ognia w pomieszczeniach i wykopach zagrożonych powstaniem wybuchu, pod warunkiem że stężenie metanu w mieszaninie z powietrzem w:

 • pomieszczeniu nie przekracza 10% Dolnej Granicy Wybuchowości (DGW),
 • wykopach nie przekracza 40% DGW.

Podczas prac spawalniczych na metalowych elementach sieci gazowej napełnionych gazem ziemnym należy wyłączyć stacje ochrony katodowej oddziałujące na miejsce prowadzenia prac. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów.

WSKAZÓWKA!

W sytuacjach równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych przez różne zespoły wykonawcze operator sieci gazowej powołuje koordynatora prac oraz określa szczegółowy zakres jego obowiązków i sposób ich realizacji.

Do podstawowych obowiązków koordynatora prac należą w szczególności:

● zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją wykonywania prac,

● zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników,

● ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania,

● ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawczych.

Polecamy artykuły

Autor:

pełnomocnik zarządu ds. bhp (główny specjalista ds. bhp), operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło:

INFOR
Personel i Zarządzanie459.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK