| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Mała firma, w której zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, zajmuje się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy z tytułu rozporządzenia REACH? Czy przepisy tego rozporządzenia obowiązują także małe firmy?

W opisanej firmie zajmującej się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego obowiązują przepisy rozporządzenia REACH, zawarte w tytule V (art. 37–39) dotyczące dalszych użytkowników. Firma należy do grupy dalszych użytkowników określanych mianem formulatorów i jednocześnie użytkowników końcowych, przy czym jeśli firma wprowadza też wytworzone preparaty do obrotu, to jest jednocześnie dystrybutorem.

UZASADNIENIE

REACH nakłada na firmę obowiązki, które należy rozpocząć od:

 • sporządzenia spisu stosowanych substancji, ich dostawców i zastosowań,
 • zapytania odbiorców o ich zastosowanie,
 • przedłożenia dostawcom swoich zastosowań i scenariuszy narażenia,
 • zastosowania środków kontroli ryzyka,
 • pogłębienia relacji z dostawcami i odbiorcami oraz przedsiębiorcami swojej branży,
 • sprawdzenia, czy otrzymane od dostawców karty charakterystyki obejmują zastosowanie w firmie.

W przypadku konieczności zachowania w tajemnicy pewnych zastosowań firma powinna przeprowadzić własną Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego.

Następnie firma jako dalszy użytkownik powinna:

 • sprawdzić zgodność stosowania substancji z warunkami opisanymi w scenariuszu narażenia otrzymanym od dostawcy,
 • sporządzić dla wytworzonych preparatów karty charakterystyki, uwzględniając informacje przekazane od dostawców surowców,
 • dostarczyć odbiorcom preparatów karty charakterystyki,
 • sporządzić dla wytworzonych preparatów oznakowanie opakowania – opakować i oznakować,
 • przekazać uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw informacje dotyczące substancji w ich postaci własnej lub jako składników preparatów, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki.

WSKAZÓWKA!

Należy poinformować o zastosowaniu substancji w formie opisu jej producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora zaopatrującego go w tę substancję w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, aby zastosowanie to stało się zastosowaniem zidentyfikowanym.

Jednocześnie każda tego typu firma:

 • stosuje, określa oraz zaleca odpowiednie środki w celu właściwej kontroli ryzyka, którego istnienie stwierdzono w dostarczonych mu kartach charakterystyki i posiadanych własnych informacjach;
 • przekazuje uczestnikowi lub dystrybutorowi (stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw) nowe informacje o niebezpiecznych właściwościach bez względu na zastosowania, w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych oraz aktualizuje przekazane informacje w sytuacji, gdy ulegną one zmianie;
 • gromadzi i przechowuje informacje wymagane od niego w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty zastosowania substancji lub preparatu;
 • przedkłada lub udostępnia informacje gromadzone w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów REACH na wniosek każdego właściwego organu państwa, na terytorium którego ma on swoją siedzibę, lub Agencji w Helsinkach;
 • informuje pracowników o zagrożeniach, na jakie mogą być narażeni podczas stosowania substancji i preparatów chemicznych;
 • stosuje substancje objęte zezwoleniem zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia;
 • informuje Europejską Agencję Chemikaliów o stosowaniu substancji podlegającej obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz przestrzega wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów z załącznika XVII REACH-a;
 • zawiadamia Europejską Agencję Chemikaliów, jeżeli zaklasyfikowała substancję odmiennie niż zrobił to jego dostawca;
 • powiadamia dostawcę, jeżeli zaobserwuje, że substancja stwarza zagrożenia pominięte w otrzymanych informacjach bądź wymagające sporządzenia karty charakterystyki dla substancji lub preparatu;
 • zgłasza i uzyskuje zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót, gdy produkuje środki dezynfekcyjne (biobójcze).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK