| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Mała firma, w której zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, zajmuje się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy z tytułu rozporządzenia REACH? Czy przepisy tego rozporządzenia obowiązują także małe firmy?

W opisanej firmie zajmującej się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego obowiązują przepisy rozporządzenia REACH, zawarte w tytule V (art. 37–39) dotyczące dalszych użytkowników. Firma należy do grupy dalszych użytkowników określanych mianem formulatorów i jednocześnie użytkowników końcowych, przy czym jeśli firma wprowadza też wytworzone preparaty do obrotu, to jest jednocześnie dystrybutorem.

UZASADNIENIE

REACH nakłada na firmę obowiązki, które należy rozpocząć od:

 • sporządzenia spisu stosowanych substancji, ich dostawców i zastosowań,
 • zapytania odbiorców o ich zastosowanie,
 • przedłożenia dostawcom swoich zastosowań i scenariuszy narażenia,
 • zastosowania środków kontroli ryzyka,
 • pogłębienia relacji z dostawcami i odbiorcami oraz przedsiębiorcami swojej branży,
 • sprawdzenia, czy otrzymane od dostawców karty charakterystyki obejmują zastosowanie w firmie.

W przypadku konieczności zachowania w tajemnicy pewnych zastosowań firma powinna przeprowadzić własną Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego.

Następnie firma jako dalszy użytkownik powinna:

 • sprawdzić zgodność stosowania substancji z warunkami opisanymi w scenariuszu narażenia otrzymanym od dostawcy,
 • sporządzić dla wytworzonych preparatów karty charakterystyki, uwzględniając informacje przekazane od dostawców surowców,
 • dostarczyć odbiorcom preparatów karty charakterystyki,
 • sporządzić dla wytworzonych preparatów oznakowanie opakowania – opakować i oznakować,
 • przekazać uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw informacje dotyczące substancji w ich postaci własnej lub jako składników preparatów, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki.

WSKAZÓWKA!

Należy poinformować o zastosowaniu substancji w formie opisu jej producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora zaopatrującego go w tę substancję w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, aby zastosowanie to stało się zastosowaniem zidentyfikowanym.

Jednocześnie każda tego typu firma:

 • stosuje, określa oraz zaleca odpowiednie środki w celu właściwej kontroli ryzyka, którego istnienie stwierdzono w dostarczonych mu kartach charakterystyki i posiadanych własnych informacjach;
 • przekazuje uczestnikowi lub dystrybutorowi (stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw) nowe informacje o niebezpiecznych właściwościach bez względu na zastosowania, w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych oraz aktualizuje przekazane informacje w sytuacji, gdy ulegną one zmianie;
 • gromadzi i przechowuje informacje wymagane od niego w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty zastosowania substancji lub preparatu;
 • przedkłada lub udostępnia informacje gromadzone w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów REACH na wniosek każdego właściwego organu państwa, na terytorium którego ma on swoją siedzibę, lub Agencji w Helsinkach;
 • informuje pracowników o zagrożeniach, na jakie mogą być narażeni podczas stosowania substancji i preparatów chemicznych;
 • stosuje substancje objęte zezwoleniem zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia;
 • informuje Europejską Agencję Chemikaliów o stosowaniu substancji podlegającej obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz przestrzega wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów z załącznika XVII REACH-a;
 • zawiadamia Europejską Agencję Chemikaliów, jeżeli zaklasyfikowała substancję odmiennie niż zrobił to jego dostawca;
 • powiadamia dostawcę, jeżeli zaobserwuje, że substancja stwarza zagrożenia pominięte w otrzymanych informacjach bądź wymagające sporządzenia karty charakterystyki dla substancji lub preparatu;
 • zgłasza i uzyskuje zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót, gdy produkuje środki dezynfekcyjne (biobójcze).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK