| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Mała firma, w której zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, zajmuje się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy z tytułu rozporządzenia REACH? Czy przepisy tego rozporządzenia obowiązują także małe firmy?

Ponadto firma ma m.in. następujące obowiązki (dotyczą one pracodawcy i są zawarte w Kodeksie pracy):

 • Przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny, uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
 • Posiadania kart charakterystyki stosowanych substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych oraz aktualnego spisu tych substancji i preparatów.
 • Zapewnienia pracownikom dostępu do informacji na temat preparatów, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.
 • Zapewnienia właściwego magazynowania.
 • Zapewnienia instrukcji bhp określających sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji należy zapoznać pracowników.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu bhp, z uwzględnieniem zagrożeń chemicznych.
 • Przeprowadzania na swój koszt pomiarów środowiskowych czynników chemicznych i informowania pracowników o wynikach tych pomiarów.
 • Stosowania rozwiązań organizacyjno-technicznych, uwzględniających postęp naukowo-techniczny (skrócenie czasu ekspozycji, hermetyzacja, wentylacja itp.), które ograniczą do minimum szkodliwe działanie chemikaliów na zdrowie zatrudnionych.

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązuje od 1 czerwca 2007 r. i opiera się na czterech filarach, do których należą:

 • Rejestracja, która oznacza, że każda substancja wprowadzana do obrotu na terenie Wspólnoty w ilości większej niż tona na rok musi być zarejestrowana w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach.
 • Ocena, której będą poddawane substancje wprowadzane do obrotu zarówno przez przemysł (w ramach wypełniania obowiązków rejestracyjnych), jak i przez urzędy właściwe krajów.
 • Udzielanie zezwoleń – dotyczy wprowadzania do obrotu lub stosowania niektórych substancji, tj. zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), lub też określanych jako trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) albo bardzo trwałe i mające bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Zezwoleń udziela Komisja Europejska.
 • Ograniczenie produkcji, obrotu i stosowania – podlegają niektóre niebezpieczne substancje i preparaty. Lista substancji podlegających takim ograniczeniom jest zawarta w załączniku XVI rozporządzenia, a jego zawartość będzie ustalana i w miarę potrzeb zmieniana na wniosek Komisji Europejskiej lub państw członkowskich.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK