| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy w zakładzie pracy powinna być opracowana procedura karania pracownika?

Czy w zakładzie pracy powinna być opracowana procedura karania pracownika?

Pracownik służby bhp w trakcie przeglądu pomieszczeń pracy poinformował ustnie jednego z pracowników o nałożeniu na niego kary pieniężnej za naruszanie przepisów bhp. Następnie ustnie polecił księgowej potrącić pracownikowi z wynagrodzenia za pracę kwotę w wysokości 100 zł. Pracodawca dowiedział się od księgowej o tym potrąceniu w chwili zatwierdzania listy płac. Czy pracownik służby bhp mógł wystąpić z wnioskiem o ukaranie pracownika? Czy w zakładzie pracy powinna być procedura karania pracownika za naruszenie przepisów i zasad bhp?

Pracownikowi służby bhp, jak również żadnemu innemu pracownikowi, nie przysługuje prawo do nakładania na pracownika kary porządkowej. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku upoważnienia wystawionego przez pracodawcę do występowania w jego imieniu w tym zakresie, przy zachowaniu trybu oraz katalogu kar określonych w Kodeksie pracy.

UZASADNIENIE

Na pracodawcy ciąży obowiązek reagowania na zawinione naruszenie przez pracowników przepisów bhp. Pracodawcy, za uchybienie przez pracownika obowiązkom pracowniczym, przysługuje prawo zastosowania jednej z kar określonych w Kodeksie pracy wobec pracownika. Pracodawca ma obowiązek stosowania wyłącznie kodeksowego katalogu kar porządkowych w trybie określonym w Kodeksie pracy.

WSKAZÓWKA!

Pracodawca nie ma obowiązku ustalenia dodatkowej procedury karania pracownika. Jednak istnienie takiej procedury bądź określenie trybu karania pracowników w regulaminie pracy zapobiegłoby tego typu błędom.

Służba bhp jest uprawniona wyłącznie do występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 3 pkt 4 rozporządzenia z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

W praktyce, w przypadku stwierdzenia przez pracownika służby bhp naruszania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika, zgłasza on pracodawcy ten fakt w formie pisemnej bądź ustnej.

WAŻNE!

Do celów dowodowych wskazane jest powiadomienie pracodawcy o naruszeniu zasad bhp na piśmie z dokładnym opisem zachowania pracownika, które świadczy o naruszeniu przepisów bhp, okoliczności zdarzenia oraz – jeżeli jest to możliwe – przedstawienie świadków.

Między innymi na tej podstawie pracodawca ma obowiązek podjęcia decyzji o zastosowaniu (bądź nie) kary porządkowej w stosunku do pracownika. Ponadto kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (zgodnie z art. 109 k.p.). O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie:

  • wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
  • umieszczając datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz
  • informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozdział VI, art. 23711 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Par. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 1997 r. nr 109, poz. 704).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK