| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Stworzony w zakładzie system zarządzania bhp ma za zadanie ograniczenie strat powstających w wyniku wypadków przy pracy czy zdarzeń awaryjnych.

Zarządzanie bhp stanowi integralną cześć zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zwanego dalej systemem, jest stworzenie w firmie warunków do bezpiecznego wykonywania zadań, czyli takich, aby zagrożenia występujące lub mogące wystąpić były ograniczone do minimum. W tym celu wszystkie zagrożenia (nawet te, które w przeszłości nie spowodowały wypadku czy choroby zawodowej) muszą być zidentyfikowane i ocenione z punktu widzenia możliwych do wystąpienia strat (wypadków i ich ciężkości oraz chorób zawodowych).

Skuteczny system zarządzania bhp

Zarządzanie bhp to stałe myślenie i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia zatrudnionych osób w danym zakładzie pracy zanim wydarzy się wypadek lub pojawią się u nich symptomy choroby zawodowej. Warunkiem sukcesu w tym zarządzaniu jest szczegółowe rozpoznanie zagrożeń występujących przy pracach wykonywanych w firmie, a następnie opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy będącej programem zmniejszenia ryzyka do poziomu, który można zaakceptować.

Wymagania w zakresie wdrażania systemu w małych i dużych firmach są w przeważającej części takie same. Różnice dotyczą jedynie:

 • składu i liczebności zespołów wdrażających,
 • czasu wdrażania systemu,
 • posiadania własnych służb i specjalistów,
 • konieczności korzystania z ekspertów zewnętrznych.

System powinien być profesjonalny, a co za tym idzie również spójny z przyjętym modelem zarządzania bhp.

Wprowadzenie systemu wiąże się z zatrudnieniem osoby, która będzie umiała wykonywać niektóre czynności formalne z nim związane, na przykład opracowywanie procedur i ich nadzorowanie lub tworzenie raportów z przeglądów systemu.

Gdzie wprowadzać system

System zarządzania bhp powinien zostać wprowadzony w firmie, w której:

 • występują trudności z zapewnieniem wymaganego prawem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zadania wykonywane są w trudnych warunkach środowiska pracy,
 • występują znaczące zagrożenia i wysoka liczba wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • prowadzona działalność opiera się na skomplikowanych przepisach prawnych (np. w górnictwie, które ma własne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania kwalifikacyjne; w transporcie).

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinna wprowadzić firma, która chce mieć możliwość:

 • utrzymania dotychczasowego niskiego czy bezwypadkowego prowadzenia działalności,
 • szybkiego i skutecznego reagowania na mogące wystąpić odstępstwa od norm bezpieczeństwa,
 • prawidłowego reagowania na zmiany w przepisach związanych z bhp,
 • poprawy swojego wizerunku na zewnątrz,
 • poprawy stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy,
 • poprawy stosunków między kierownictwem a organizacjami przedstawicielskimi załogi,
 • usystematyzowania zarządzania,
 • zwiększenia zaufania ze strony instytucji kontrolnych (np. Państwowej Inspekcji Pracy) do kierownictwa firmy,
 • stałego wprowadzania ulepszeń w zakresie bhp,
 • uporządkowanego dostępu do aktów prawnych dotyczących bhp i prawa pracy oraz odpowiednich norm.

Wprowadzenie systemu zarządzania

Istnieją dwie formy wprowadzenia w życie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie wprowadzenia systemu jednostce specjalistycznej. Jednostka przeszkoli pracowników, przygotuje wzory procedur, opracuje i wdroży odpowiedni program komputerowy wspomagający system, przeprowadzi wstępny audyt bezpieczeństwa, wskaże słabe strony w zakresie bhp w firmie i pomoże opracować działania korygujące, które doprowadzą stan warunków pracy do zgodności z przepisami i wymaganiami systemu oceny w celu uzyskania certyfikatu. Jednak taka droga do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jest bardzo kosztowna.

Dużo tańszym sposobem, choć znaczenie bardziej uciążliwym i pracochłonnym, jest powołanie i przeszkolenie w ramach organizacji zespołu ds. opracowania oraz wdrożenia systemu, który przygotuje odpowiedni dla firmy według znanych i dostępnych wzorców system zarządzania bhp, a następnie wdroży go w takim zakresie i czasie, jaki jest dla firmy najdogodniejszy.

Członkowie zespołu ds. opracowania i wdrożenia systemu muszą odbyć specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, doskonale znać specyfikę firmy, mieć odpowiednio wysoką pozycję w hierarchii zarządzania firmą (np. pełnić funkcję kierowniczą), a także być przekonani co do słuszności i celowości wprowadzania systemu.

Szefem zespołu ds. opracowania i wdrożenia systemu powinien być wysokiej klasy specjalista ds. bhp – pracownik (najlepiej kierownik) służby bhp. Jest to istotne z tego względu, że pierwszym etapem w okresie organizowania systemu jest konieczność przeprowadzenia audytu wstępnego stanu przygotowania organizacji do jego wdrażania.

Wprowadzany w firmie system opracowany jest indywidualnie i opiera się na doświadczeniu w danym zakładzie pracy oraz jest spójny z obowiązującymi przepisami w konkretnej działalności firmy.

WAŻNE!

Wprowadzenie systemu zarządzania bhp samo w sobie nie jest gwarantem pracy bezwypadkowej, ale daje pracodawcy pewność, że prawidłowo ocenione ryzyko zawodowe i zastosowanie odpowiednich środków zminimalizuje. Ponadto podejmowane przez pracodawcę działania są adekwatne do występujących zagrożeń i realizują obowiązujące w działalności danej firmy wymagania w zakresie bhp.

Korzyści

To, czy system przyniesie firmie wymierne korzyści czy też nie, zależy w główniej mierze od tego, jak będzie funkcjonował w praktyce. Do prawidłowego działania systemu konieczne jest, aby wszystkie zatwierdzone procedury były w pełni realizowane.

Bardzo istotne jest też nastawienie pracowników danej firmy. Muszą oni mieć poczucie, że są także odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Prawidłowo wprowadzony i realizowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pomoże ograniczyć straty spowodowane wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i awariami. Ponadto pomoże zbudować pozytywny wizerunek firmy, która dba o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK