| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki w pracy > Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy?

Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy?

Ustalenie czy zdarzenie w jakim uczestniczył pracownik jest wypadkiem przy pracy często budzi spory i wątpliwości. Ustalenie czy dane zdarzenie stanowi wypadek przy pracy należy do pracodawcy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że wypadek komunikacyjny w drodze z miejsca zamieszkania (domu) do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy nie jest wypadkiem przy pracy (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 listopada 2006 r. II UK 101/2006).

Porównaj: Jakie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy

Co może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy

Nie można nadawać charakteru przyczyny zewnętrznej, w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, samemu faktowi zdenerwowania, spowodowanemu np. przesunięciem pracownika do innej pracy. Również nie można uznać za wypadek przy pracy zawału serca, który wystąpił u pracownika po doręczeniu mu wypowiedzenia umowy o pracę (uchwała SN z dnia 6 maja 1976 r., III PZP 2/76, OSNC 1976, nr 11, poz. 239). W sentencji swego uzasadnienia Sąd Najwyższy wypowiedział pogląd, że wręczenie pracownikowi pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie stanowi nagłego zdarzenia, wywołanego przyczyną zewnętrzną - wypowiedzenie stanowi czynność prawną, mieszczącą się w granicach uprawnień pracodawcy.

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znacznym stopniu do pogorszenia samoistnej choroby (wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r., II UKN 85/96, OSNAP 1997, nr 19, poz. 386).

Wypadki pracownika zrównane z wypadkiem przy pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zgłoszenie wypadku pracodawcy

Zdarzenie, które w ocenie pracownika jest wypadkiem przy pracy – pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dla pracodawcy. Pracodawca w wyniku otrzymania zgłoszenia powołuje zespół wypadkowy, który w protokole powypadkowym ustala w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i czy w ocenie zespołu zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy. Zespół może nie tylko dokonywać oględzin miejsca wypadku i badać stan urządzeń przy których pracował pracownik – ale może również przesłuchiwać świadków zdarzenia. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. Następnie protokół ten podlega akceptacji przez pracodawcę.

Porównaj: Zgłoszenie wypadku przy pracy i w drodze z pracy

Dochodzenie roszczeń pracownika z tytułu wypadku przy pracy

Jeśli pracodawca nie uzna zdarzenia za wypadek przy pracy – pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy. Prawo wniesienia takiego odwołania przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny. Takie prawo przysługuje więc również spadkobiercom pracownika, który zginął w wyniku wypadku.

W toku postępowania sąd bada czy zdarzenie wyczerpuje znamiona wypadku przy pracy i nie jest związany w tym zakresie ustaleniami komisji powypadkowej. W większości wypadków ustalenie takie wymaga wiedzy specjalnej (np. z zakresu wiedzy medycznej) – stąd też w wielu wypadkach kluczowym dowodem w sprawie jest dowód z opinii biegłego. Postępowanie jest wolne od kosztów dla odwołującego się. 

Porównaj: Na co może liczyć w sądzie pracownik w związku z jego wypadkiem przy pracy

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »