| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Bezpieczeństwo pracy > Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona pracy kobiet może przejawiać się w kilku aspektach: w ochronie kobiet w ciąży, pracownic korzystających z uprawnień związanych z rodziciel­stwem czy zakazie zatrudniania na stanowiskach wzbronionych kobietom pracownicom w ciąży. Pracownicy w ciąży nie można wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę. Dopuszczalne jest to tylko wówczas, gdy następuje z przyczyn przez nią zawinionych i zakładowa organizacja związko­wa wyraziła na to zgodę oraz jeżeli pracownica była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.

Warunki szkodliwe

Jeżeli pra­cownica w ciąży jest zatrudniona na stanowisku, gdzie występują szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia warunki pracy, pracodawca ma obowią­zek przenieść ją na inne stanowisko (niezagraża­jące jej zdrowiu) bądź - gdy nie ma takiej możli­wości - zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Takiej pracownicy pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Delegowanie

Poza tym - bez jej zgody - nie wolno delegować pracownicy w ciąży do pracy poza stałe miejsce zamieszkania. Jeśli pracownica nie może wykonać niezbędnych badań zaleconych przez lekarza poza godzinami pracy, pracodawca powinien zwolnić ją z pracy na czas niezbędny do ich przeprowadzenia.

Umowa na czas określony

Pracownica, która jest zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę (na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, okres próbny przekraczający 1 miesiąc), której umowa miałaby się rozwiązać po upływie 3. miesiąca ciąży, korzy­sta z ochrony przez okres do dnia porodu.

Taka gwarancja nie jest stosowana do pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umowy zawartej na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Urlopy rodzicielskie

Z ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem korzysta również pracownica w okresie przebywa­nia na urlopach związanych z rodzicielstwem oraz w razie obniżenia wymiaru etatu w związku z korzy­staniem z takich uprawnień. W czasie korzystania przez pracownicę/pracownika z urlopów macie­rzyńskiego, wychowawczego i rodzicielskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (może to zrobić tylko bez wypowie­dzenia z winy pracownicy i za zgodą reprezentu­jącej ją organizacji związkowej). W razie obniżenia wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, jest on przez rok chro­niony przed zwolnieniem. Pracodawca powinien w miarę możliwości zagwarantować pracowni­kom powracającym z urlopu związanego z rodzi­cielstwem zatrudnienie na stanowisku pracy, jakie zajmowali przed skorzystaniem z tych uprawnień.

Karmienie piersią

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw w pracy lub na jej wniosek do wcześniejszego kończenia pracy. Ponadto taką osobę pracodawca może przenieść do innej pracy, jeżeli poprzednio pracowała na stanowisku, na któ­rym występują czynniki szkodliwe lub niebezpiecz­ne dla zdrowia.

Opieka nad dzieckiem

Pracownicy (lub pracownika) opiekującej się dzie­ckiem do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w syste­mie przerywanego czasu pracy ani delegować poza miejsce zamieszkania. Pracownik(ca) opiekujący(a) się przynajmniej jednym dzieckiem do 14 lat ma prawo do dodatkowych dni wolnych z tytułu opie­ki na dziecko.

Z ochroną pracy kobiet jest również związany wymiar urlopu macierzyńskiego. Pracownica musi skorzystać co najmniej z 14 tygodni tego urlopu po porodzie. Z pozostałej części urlopu może zrezyg­nować, jeżeli zamierza go przejąć ojciec dziecka.

Ochrona kobiet dotycząca korzystania przez nie z uprawnień związanych z rodzicielstwem jest wyłą­czona w razie likwidacji, upadłości pracodawcy bądź przeprowadzania przez niego zwolnień grupowych.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »